Privacyverklaring.
Dit is de privacyverklaring van de Stichting Nationaal Landschapsloop Winterswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 77379756 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom informeren wij u in deze verklaring hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring, stel uw vraag dan per e-mail aan: info@landschapsloopwinterswijk.nl

In onderstaande informatie kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij inschrijving voor de wandeltochten en ons hardloopevenement, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers aan de wandeltochten.
Naam en geslacht zijn nodig voor het inschrijven.
E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven heeft . Zoals de bevestiging van inschrijving en nieuwsberichten met betrekking tot het evenement.
Te lopen afstand: ten behoeve van de verwerking van de inschrijving.
Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.
Nood telefoonnummer: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.
Woonplaats en land: indien ingevuld geeft het ons als organisatie een indruk waar de deelnemers vandaan komen.

Deelnemers aan de solo, duo of trio marathon.
Naam, geboortedatum, geslacht en of u deelneemt als solo loper of in een duo of trio team. Deze zijn nodig voor het inschrijven evenals voor het opmaken van een uitslag.
Namen van deelnemers, in geval van duo en trio teams de teamnaam en woonplaats worden op de website landschapsloopwinterswijk.nl gepubliceerd tenzij u heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen.
E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven heeft. Zoals de bevestiging van inschrijving en nieuwsberichten met betrekking tot het evenement.
Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer
Nood telefoonnummer: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.
Woonplaats en land: indien ingevuld geeft het ons als organisatie een indruk waar de deelnemers vandaan komen.

Beeldmateriaal.
Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt en deze gebruiken wij om een sfeerimpressie van het evenement te kunnen geven en voor promotie van het evenement. Dit beeldmateriaal maken en publiceren wij op grond van gerechtvaardigd belang.
Er kan beeldmateriaal worden gemaakt waarop u herkenbaar in beeld bent. Door deelname aan één van de onderdelen van de Landschapsloop Winterswijk stemt u in met het maken en gebruik van dit beeldmateriaal voor de genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming ten allen tijde intrekken door een email te sturen naar info@landschapsloopwinterswijk.nl Geef daarbij duidelijk aan om welk specifiek beeldmateriaal het gaat.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het kunnen organiseren van het evenement en het faciliteren van uw deelname aan het evenement, Uitzondering is dat als de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, c.q. door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de fotografie van individuele deelnemers.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U heeft het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.

Website – Gebruik van cookies.
De website www.landschapsloopwinterswijk.nl maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te kunnen volgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Links naar andere websites.
De website landschapsloopwinterswijk.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid.
De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens.
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@landschapsloopwinterswijk.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact met ons op via info@landschapsloopwinterswijk.nl .
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.