Landschapsloop Winterswijk en Obelink slaan handen ineen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Obelink Vrijetijdsmarkt ondertekenden op donderdag 21 juli Heleen Beijers, lead link Marketing van Obelink en Wout van den Berg, voorzitter van de Stichting Marathon Nationaal Landschap een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. In het najaar zal dit evenement voor het eerst doorgang vinden onder de nieuwe naam: Obelink Nationaal Landschapsloop Winterswijk. Het bestuur van de stichting is bijzonder blij met deze langdurige samenwerking.

Obelink sponsor Landschapsloop

Heleen benadrukt dat Obelink er veel aan gelegen is om haar binding met Winterswijk te versterken. Obelink is bijzonder trots om aan dit speciale evenement bij te mogen dragen en hiermee vooral Winterswijk, de thuisbasis van Obelink, onder de aandacht van een nog breder publiek te kunnen brengen. Het bestuur van de stichting stelt de maatschappelijke betrokkenheid van Obelink bijzonder op prijs.  Het is meer dan alleen een financiële ondersteuning. Obelink en de Marathon hebben voor een gedeelte ook dezelfde doelgroep. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid van sport- en outdoorartikelen welke door Obelink aangeboden wordt.

Op 30 september, 1 en 2 oktober 2022 vindt het evenement onder de nieuwe naam Obelink Nationaal Landschapsloop Winterswijk plaats in het coulisselandschap van Winterswijk.

Deel dit bericht