Beste lopers, wandelaars en andere geïnteresseerden,

Met deze geven wij een nieuws-update aangaande onze ophanden zijnde Wandelweekend en Marathon.

Wij zijn veelvuldig in gesprek met elkaar en partijen om ons heen om te bepalen wat er mogelijk en onmogelijk is onder de huidige Corona-maatregelen.
We zien dat met de week/maand de maatregelen wijzigen (nu veelal in positieve zin) en dat dit telkens gevolgen heeft voor het wel of niet kunnen uitvoeren van onze activiteiten.

Na de meest recente overleggen met o.a. de Gemeente Winterswijk blijven wij alles in het werk stellen om in 2020 onze activiteit doorgang te laten vinden.

Inschrijving is sinds 2 mei j.l. mogelijk en deze blijft open. Inschrijven voor het Wandelweekend of de Marathon kan via Doe mee.
Mochten we genoodzaakt zijn de evenementen af te gelasten dan wordt het inschrijfgeld aan de deelnemer terug gestort.

Wel hebben we besloten dat wij eind augustus en uiterlijk 1 september de knoop definitief gaan doorhakken op basis de dan voorliggende feiten en regels.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Het bestuur van Stichting Nationaal Landschapsloop Winterswijk